Opłata rekrutacyjna

Jedno zgłoszenie (jeden wydział) = jedna opłata rekrutacyjna
W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać trzy kierunki (na jednym wydziale)

Wysokość opłaty rekrutacyjnej:

  •  85zł

Pamiętaj!

Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest na wygenerowanym z podaniem poleceniu przelewu lub na podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską Edukacja.CL).

Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów.

 

Wysokość opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015:

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW RODZAJ STUDIÓW ODPŁATNOŚĆ ZA SEMESTR W ZŁ 
ARCHITEKTURY Architektura I stopnia, W 4721
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Budownictwo I stopnia, Z 2300
CHEMICZNY Technologia Chemiczna I stopnia, Z 1900
ELEKTRONIKI Elektronika i Telekomunikacja I stopnia, Z 2622
Telekomunikacja I stopnia, Z 2584
ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopnia, Z 2390
GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA
I GEOLOGII
Górnictwo
i Geologia
I stopnia, Z 2450
INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska I stopnia, Z 2000
INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA
Informatyka I stopnia, Z 1408
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY Energetyka I stopnia, Z 2300
Mechanika
i Budowa Maszyn
I stopnia, Z 2300
MECHANICZNY Mechanika
i Budowa  Maszyn
I stopnia, Z 2500
Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
I stopnia, Z 2500

Z – studia zaoczne, W – studia wieczorowe