Rekrutacja 1

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

25 maja rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS
od 10 do 20 lipca* przyjmowanie dokumentów (od godz. 1200 -1500)
15.07.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400
od 21 do 27 lipca ocena dorobku przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy (jeżeli dotyczy)
28 lipca ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
*zamknięcie portalu internetowego o godzinie 1300 
**dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)

 

Rekrutacja 2

na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

7 września rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS
od 7 do 15 września* przyjmowanie dokumentów (od godz. 1200-1500, 09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)
od 16 do 19 września ocena dorobku przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy (jeżeli dotyczy)
20 września ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
*zamknięcie portalu internetowego o godzinie 1300 
**dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)