Rekrutacja 1

15 maja rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS
20  czerwca* ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów przystępujących do egzaminów z matematyki i/lub fizyki. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl
29 czerwca egzamin z matematyki dla kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami kraju
30 czerwca egzamin z fizyki dla kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami kraju
4 lipca ogłoszenie wyników egzaminów
od 7 do 19 września* przyjmowanie dokumentów od kandydatów (od godz. 1200 -1500)

(09.09.2017 r.(sobota) od godz. 1000-1400)

20 września ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
* zamknięcie portalu internetowego o godzinie 1300
** dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 1500 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)