Opłata rekrutacyjna

Jedno zgłoszenie (jeden wydział) = jedna opłata rekrutacyjna
W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać trzy kierunki (na jednym wydziale)

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w ramach rekrutacji 2016/2017:

  •  85zł

Pamiętaj!

Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest w podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską JSOS 2.0).

Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów.

Dane do przelewu:

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Numer konta: indywidualny dla każdego zgłoszenia (patrz system JSOS)

Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (POBIERZ)

Wysokość opłaty za studia I stopnia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017:

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW RODZAJ STUDIÓW ODPŁATNOŚĆ ZA SEMESTR W ZŁ 
ARCHITEKTURY Architektura I stopnia, W dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 5824
Architektura I stopnia, W dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2016/2017 5699
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Budownictwo I stopnia, Z 2366
CHEMICZNY Technologia Chemiczna I stopnia, Z 2200
ELEKTRONIKI Telekomunikacja I stopnia, Z 2697
ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopnia, Z 2558
GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA
I GEOLOGII
Górnictwo
i Geologia
I stopnia, Z 2493
INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska I stopnia, Z 2258
INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA
Informatyka I stopnia, Z 1991
Zarządzanie I stopnia, Z 2092
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY Energetyka I stopnia, Z 2530
Mechanika
i Budowa Maszyn
I stopnia, Z 2530
MECHANICZNY Mechanika
i Budowa  Maszyn
I stopnia, Z 2400
Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
I stopnia, Z 2400

Z – studia zaoczne, W – studia wieczorowe