TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Studia II stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia niestacjonarne

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydat na studia II stopnia składa:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej,
  2. poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów* pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, *Jeżeli nie masz jeszcze odpisu dyplomu możesz dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o obronie, na którym znajdować się będzie informacja o uzyskanym tytule zawodowym i ocenie wpisanej do dyplomu. UWAGA: Zaświadczenie ważne jest miesiąc od daty wystawienia. Po tym terminie należy dostarczyć do dziekanatu wydziału kopię dyplomu.
  3. poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu (nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej),
  4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie rejestracji internetowej),
  5. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (obowiązuje jedynie na Wydział Chemiczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) Wykaz placówek w województwie dolnośląskim, w których można wykonać badania
  6. poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza kopię dowodu osobistego,
  7. kwestionariusz wyboru specjalności (jeżeli dotyczy), kwestionariusz oceny dorobku (jeżeli dotyczy). Do pobrania przy opisie kierunku (patrz wyszukiwarka).

 

Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata wypełnione i osobiście podpisane, a teczka z dokumentami kompletna.

Pełnomocnictwo

W celu zabezpieczenia interesów kandydata zachęcamy, aby osobę która będzie składała dokumenty wyposażyć w stosowne pełnomocnictwo. (Pobierz wzór)

Czy można wysłać dokumenty pocztą?

1334662806728

Można również przesłać dokumenty pocztą - najlepiej listem poleconym (nie decyduje data stempla pocztowego). Należy jednak upewnić się, że w teczce, którą do nas przysyłacie znajduje się wszystko, czego od Was wymagamy.

Adres:

Politechnika Wrocławska Dział Rekrutacji

budynek C-13, pok. 1.14

Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25

50-370 Wrocław    

   

O czym muszę pamiętać?

Pamiętaj, aby dokumenty znalazły się w siedzibie uczelni zgodnie z datą podaną w terminarzu rekrutacyjnym. Dokumenty należy dostarczyć na Uczelnię w białej papierowej teczce. Na teczce należy napisać: imię, nazwisko, wydział i kierunek. Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.