ROK AKADEMICKI 2016/2017

1. Warunki i tryb rekrutacji

Uchwała nr 644/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r. (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

z późniejszymi zmianami:

2. Terminarz rekrutacji

Uchwała nr 646/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

3. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Wrocławskiej w latach 2016 – 2021.

Uchwała 647/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

z późniejszymi zmianami:

4. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię.

Uchwała 648/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015r.

z późniejszymi zmianami:

5. Program „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”

Uchwała 110/5/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 24 stycznia 2013r.  Pobierz wniosek

6. Procedura rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej

Procedura rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

7. Wykaz kursów dla kierunków na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym, które mogą być objęte procedurą potwierdzania efektów uczenia się:

Zarządzenie wewnętrzne 54/2015

8. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w ramach rekrutacji zimowej 2017

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

1. Warunki i tryb rekrutacji

Uchwała nr 969/41/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 29 kwietnia 2016r. (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

2. Terminarz rekrutacji

Uchwała nr 971/41/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 29 kwietnia 2016r.