Wskaźnik rekrutacyjny

W= M + F(2) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli jednocześnie M = 0 i F(2) = 0,  to JO i JP przyjmują wartość 0, 

gdzie:

  • M – jest równa większej z  liczb: P, P  + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na  poziomie rozszerzonym,
  •  F(2) – jest równa większej z  liczb: P, P  + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na  poziomie rozszerzonym,
  • JO – jest równa większej z  liczb: P, P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego  na  poziomie rozszerzonym,
  • JP – jest równa większej z  liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów  odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
  • R– wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

(2)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział Kierunek Studiów Przedmiot
Biologia Chemia Geografia Informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii
wszystkie kierunki + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Ochrona Środowiska + +
Podstawowych Problemów
Techniki
Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +
Techniczno – Przyrodniczy Inżynieria Odnawialnych
Źródeł Energii
+ + + +
Techniczno – Informatyczny Informatyka
Przemysłowa
+
Techniczno – Inżynieryjny Mechatronika Pojazdów + + + +