TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Studia II stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia niestacjonarne

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna naliczana jest na podstawie liczby kierunków wybranych przez kandydata w jednym zgłoszeniu. W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać maksymalnie sześć kierunków. Wysokość opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek w ramach rekrutacji 2017/2018:
  • 80 zł
Pamiętaj! Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest w podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską JSOS 2.0). Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów.

Dane do przelewu:

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław

Numer konta: indywidualny dla każdego zgłoszenia (patrz system JSOS)

Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna  

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (POBIERZ)

Wysokość opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018:

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW RODZAJ STUDIÓW ODPŁATNOŚĆ ZA SEMESTR W ZŁ
ARCHITEKTURY Architektura II stopnia, W 5169
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Budownictwo II stopnia, Z 3071
CHEMICZNY Technologia Chemiczna II stopnia, Z 2660
ELEKTRONIKI Automatyka i Robotyka II stopnia, Z 3007
Informatyka II stopnia, Z 2720
Telekomunikacja II stopnia, Z 2605
ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopnia, Z 3630
GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII Górnictwo i Geologia II stopnia, Z 3080
INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska II stopnia, Z 2424
INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Informatyka II stopnia, Z; rok 1 3369
II stopnia, Z; rok 2 3130
MECHANICZNO- ENERGETYCZNY Energetyka II stopnia, Z 2750
Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia, Z 2750
MECHANICZNY Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia, Z 2660
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia, Z 2430
Z - studia zaoczne, W - studia wieczorowe

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.