TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Studia I stopnia niestacjonarne

Studia I stopnia niestacjonarne

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna naliczana jest na podstawie liczby kierunków wybranych przez kandydata w jednym zgłoszeniu. W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać maksymalnie sześć kierunków. Wysokość opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek w ramach rekrutacji 2017/2018:

  •  80zł

Pamiętaj! Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest w podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską JSOS 2.0). Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów.

Dane do przelewu:

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław

Numer konta: indywidualny dla każdego zgłoszenia (patrz system JSOS)

Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna  

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (POBIERZ)

Wysokość opłaty za studia I stopnia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018:

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW RODZAJ STUDIÓW ODPŁATNOŚĆ ZA SEMESTR W ZŁ 
ARCHITEKTURY Architektura I stopnia, NZ 6030
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Budownictwo I stopnia, Z 2384
CHEMICZNY Technologia Chemiczna I stopnia, Z 2420
ELEKTRONIKI Telekomunikacja I stopnia, Z 2952
ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopnia, Z 2810
GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII Górnictwo i Geologia I stopnia, Z 2594
INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska I stopnia, Z 2365
INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Informatyka I stopnia, Z; rok 2,3,4 2190
Zarządzanie I stopnia, Z; rok 2,3 2301
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY Energetyka I stopnia, Z 2600
Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia, Z 2600
MECHANICZNY Mechanika i Budowa  Maszyn I stopnia, Z 2350
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia, Z 2370

Z - studia zaoczne, W - studia wieczorowe

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.