TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Studia I stopnia niestacjonarne

Studia I stopnia niestacjonarne

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydat na studia I stopnia składa:
  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej,
  2. poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości,
  3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie rejestracji internetowej),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza medycyny prac (obowiązuje jedynie na Wydział Chemiczny, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) Wykaz placówek w województwie dolnośląskim, w których można wykonać badania (Jeżeli kandydat przy składaniu dokumentów nie będzie posiadał zaświadczenia od lekarza, to należy złożyć pisemne oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia w terminie do 31 sierpnia - do dziekanatu wydziału).
  5. poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza kopię dowodu osobistego lub kopię paszportu.
Zdjęcie, które dodajesz podczas elektronicznej rejestracji jest elementem teczki osobowej studenta uczelni wyższej i absolutnie powinno odpowiadać standardom administracyjnym. Wymagamy, aby zdjęcie rekrutacyjne posiadało takie same parametry jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu.

Czy muszę złożyć dokumenty osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata wypełnione i osobiście podpisane, a teczka z dokumentami kompletna.

Pełnomocnictwo

W celu zabezpieczenia interesów kandydata zachęcamy, aby osobę która będzie składała dokumenty wyposażyć w stosowne pełnomocnictwo. (Pobierz wzór)

Czy można wysłać dokumenty pocztą?

teczka.jpg

Można również przesłać dokumenty pocztą - najlepiej listem poleconym (nie decyduje data stempla pocztowego). Należy jednak upewnić się, że w teczce, którą do nas przysyłacie znajduje się wszystko, czego od Was wymagamy.

Adres:

Politechnika Wrocławska Dział Rekrutacji

budynek C-13, pok. 1.14

Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25

50-370 Wrocław    

O czym muszę pamiętać?

Pamiętaj, aby dokumenty znalazły się w siedzibie uczelni zgodnie z datą podaną w terminarzu rekrutacyjnym. Dokumenty należy dostarczyć na Uczelnię w białej papierowej teczce. Na teczce należy napisać: imię, nazwisko, wydział i kierunek. Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.