TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Stara matura

Stara matura

Wskaźnik rekrutacyjny

W= M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli jednocześnie M = 0 i F(1) = 0,  to JO i JP przyjmują wartość 0, gdzie:

  • M – jest równa większej z liczb:  podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki albo liczbie punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z matematyki, o którym mowa w p. 3.6 d),
  • F(1) - jest równa większej z liczb: podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego z fizyki albo liczbie punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z fizyki, o którym mowa w p. 3.6 d),
  • JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu,
  • JP - liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej,
  • RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

(1) wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiotbiologia chemia geografia informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wszystkie kierunki + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +
Techniczno- Przyrodniczy wszystkie kierunki + + + +
Techniczno – Informatyczny wszystkie kierunki +
Techniczno – Inżynieryjny wszystkie kierunki + + + +

 

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.