TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Olimpijczycy

Olimpijczycy

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, których wykaz zamieszczono w tabeli, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dyplomu potwierdzającego uprawnienia olimpijczyka oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązujących w danym roku Warunków i trybu rekrutacji. Kandydaci – finaliści olimpiad językowych podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami, przy czym do obliczania WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO (W) przyjmuje się dla nich maksymalną liczbę punktów za dany język.  Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Wrocławskiej

(w latach akademickich 2016-2021)

NAZWA OLIMPIADY

KIERUNKI STUDIÓW

Olimpiada Matematyczna

- Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

- Wydział Chemiczny,

- Wydział Elektroniki,

- Wydział Elektryczny,

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

-  Wydział Inżynierii Środowiska,

-  Wydział Informatyki i Zarządzania,

-  Wydział Mechaniczno – Energetyczny,

-  Wydział Mechaniczny,

-  Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

- Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

- Wydział Matematyki,

-  Wydział Techniczno - Informatyczny,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Fizyczna

-  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

-  Wydział Chemiczny,

-  Wydział Elektroniki,

-  Wydział Elektryczny,

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

-  Wydział Inżynierii Środowiska,

-  Wydział Informatyki i Zarządzania,

-  Wydział Mechaniczno – Energetyczny,

-  Wydział Mechaniczny,

-  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunki: Fizyka Techniczna, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Kwantowa, Optyka,

- Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

- Wydział Matematyki,

-  Wydział Techniczno - Informatyczny,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Informatyczna

-  Wydział Elektroniki,

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

-  Wydział Informatyki i Zarzadzania,

-  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunki

-  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

-  Wydział Matematyki,

-  Wydział Techniczno - Informatyczny,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Chemiczna

-  Wydział Chemiczny,

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

-  Wydział Inżynierii Środowiska,

-  Wydział Podstawowych Problemów Techniki kierunek: Inżynieria Biomedyczna,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Biologiczna

-  Wydział Chemiczny,

-  Wydział Inżynierii Środowiska kierunek: Ochrona Środowiska,

-  Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: Inżynieria Biomedyczna,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Geograficzna

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania

Olimpiada Przedsiębiorczości

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Inżynieria Zarządzania

Olimpiada Wiedzy Technicznej

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: Inżynieria Zarządzania

Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Zarządzanie

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

-  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

-  Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Inżynieria Środowiska

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

-  Wydział Inżynierii Środowiska,

-  Wydział Informatyki i Zarzadzania, kierunek Informatyka,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Innowacji Technicznych  

-  Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska,

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

-  Wydział Techniczno - Przyrodniczy,

Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości

-  Wydział Inżynierii Środowiska,

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka, Inżynieria Zarządzania

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „EUROELEKTRA”

-  Wydział Elektroniki, kierunki: Elektronika, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Inżynieria Elektroniczna i Komputerowa

-  Wydział Elektryczny,

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

-  Wydział Techniczno - Informatyczny,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej  i Elektronicznej

-  Wydział Elektroniki, kierunki: Elektronika, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Inżynieria Elektroniczna i Komputerowa

-  Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka, Inżynieria Systemów,

-  Wydział Techniczno - Informatyczny,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

Olimpiada Wiedzy Technicznej

o kierunku elektryczno- elektronicznym

lub

mechaniczno-budowlanym

- W zależności od grupy tematycznej odpowiednio wszystkie kierunki na

   Wydziałach:

-  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

-  Wydział Elektroniki,

-  Wydział Elektryczny,

-  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

-  Wydział Mechaniczno – Energetyczny,

-  Wydział Mechaniczny,

-  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki,

-  Wydział Techniczno - Informatyczny,

-  Wydział Techniczno - Inżynieryjny,

 

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.