TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Matura międzynarodowa IB

Matura międzynarodowa IB

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji, po uwzględnieniu następujących zmian:

1.A. Zmianie ulega podpunkt 2.3 b) Warunków i trybu rekrutacji, który przyjmuje postać::

2.3 b) kandydat na studia z maturą międzynarodową (IB) składa zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej, a następnie kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu świadectwo dojrzałości) zgodnie z obowiązującą procedurą i terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (o których mowa w p. 5.7 Warunków i trybu rekrutacji).

1.B. Zmianie ulegają punkty 3.2 oraz 3.3 Warunków i trybu rekrutacji, które przyjmują postać:

3.2. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego (WI), ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

OCENA W PUNKTACH
dla poziomu studies SL, HL
Liczba punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30

Wskaźnik rekrutacyjny (WI) jest sumą:

WI = WI = M + F1 + 0,1 JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F1 = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0, gdzie:

  • M - jest równa większej z liczb: P albo 2,5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL lub na poziomie studies SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie HL,
  • F1 - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie HL,
  • JO - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie HL,
  • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie SL, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie HL,
  • RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

(1) wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiotbiologia chemia geografia informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wszystkie kierunki + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +
Techniczno- Przyrodniczy wszystkie kierunki + + + +
Techniczno – Informatyczny wszystkie kierunki +
Techniczno – Inżynieryjny wszystkie kierunki + + + +

 

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.