TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Matura dwujęzyczna

Matura dwujęzyczna

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą dwujęzyczną odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji, po uwzględnieniu następujących zmian: Zmianie ulega punkt 3.4, który przyjmuje postać: Wskaźnik rekrutacyjny (WI) jest sumą:

WI = M + MD + F1 + FD + 0,1 JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F1 = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0, gdzie:

  • M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5R albo 2,5R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • MD - jest równa liczbie punktów z egzaminu maturalnego z matematyki w języku obcym. M + MD nie może być wyższe niż 250 punktów. Jeżeli M + MD jest wyższy niż 250 punktów, to przyjmuje wartość 250 pkt.
  • F1 - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,
  • FD1 - jest równa liczbie punktów z egzaminu maturalnego z fizyki w języku obcym. F(2) + FD nie może być wyższe niż 250 punktów. Jeżeli F(2) + FD jest wyższy niż 250 punktów, to przyjmuje wartość 250 pkt.
  • JO - oznacza wynik poziomu rozszerzonego z matury dwujęzycznej z języka obcego i jest wyznaczany według wzoru: JO = 2,5 x 4/3 D, gdzie D oznacza wynik matury dwujęzycznej z języka obcego. Wartość JO nie może przekroczyć 25.
  • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
  • RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).
 

(1) wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiotbiologia chemia geografia informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wszystkie kierunki + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +
Techniczno- Przyrodniczy wszystkie kierunki + + + +
Techniczno – Informatyczny wszystkie kierunki +
Techniczno – Inżynieryjny wszystkie kierunki + + + +

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.