TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Policz swój wskaznik rekrutacyjny

Policz swój wskaznik rekrutacyjny

PRZEDMIOT POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY
matematyka
fizyka
język polski
język obcy
chemia
informatyka
biologia
geografia
rysunek
Studium Talent - matematyka

Podaj ocenę np. 3.0, 5.5

Studium Talent - fizyka

Podaj ocenę np. 3.0, 5.5


Twój wynik rekrutacyjny
Wydział Architektury - Architektura 0
Wydział Chemiczny - wszystkie kierunki 0
Wydział Elektroniki - Informatyka 0
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii - wszystkie kierunki 0
Wydział Inżynierii Środowiska - Technologie Ochrony Środowiska 0
Wydział Informatyki i Zarządzania - wszystkie kierunki 0
Wydział Podst. Problemów Techniki - Inżynieria Biomedyczna 0
Wydział Podst. Problemów Techniki - Informatyka 0
Wydział Techniczno - Przyrodniczy - wszystkie kierunki 0
Wydział Techniczno - Informatyczny - wszystkie kierunki 0
Wydział Techniczno - Inżynieryjny - wszystkie kierunki 0
Wszystkie pozostałe kierunki 0

Wskaźnik rekrutacyjny

W= M + F(2) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli jednocześnie M = 0 i F(2) = 0,  to JO i JP przyjmują wartość 0

gdzie: 

Dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „nowej matury”: 

  • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • F(1) - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,
  • JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,
  • JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
  • R- wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia). 

(1) wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiotbiologia chemia geografia informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wszystkie kierunki + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +
Techniczno- Przyrodniczy wszystkie kierunki + + + +
Techniczno – Informatyczny wszystkie kierunki +
Techniczno – Inżynieryjny wszystkie kierunki + + + +

Dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”:   

  • M – jest równa większej z liczb: podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny (wg zasad podanych w p. 5 B z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki albo P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P-liczba punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, o którym mowa w pp. 3.4 d-f) Warunków i trybu rekrutacji, R-liczba punktów z dobrowolnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, o którym mowa w pp. 3.4 d-f) Warunków i trybu rekrutacji,
  • F(1) - jest równa większej z liczb: podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny (wg zasad podanych w p. 5. B z pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego z fizyki albo P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P-liczba punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z fizyki na poziomie podstawowym, o którym mowa w pp. 3.4 d-f) Warunków i trybu rekrutacji, R-liczba punktów z dobrowolnego egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym, o którym mowa w pp. 3.4 d-f) Warunków i trybu rekrutacji,
  • JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu,
  • JP - liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej,
  • RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura oraz kierunek Architektura w jezyku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia).

(1) wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiotbiologia chemia geografia informatyka
Chemiczny wszystkie kierunki +
Elektroniki Informatyka +
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii wszystkie kierunki + +
Informatyki i Zarządzania wszystkie kierunki +
Inżynierii Środowiska Technologie Ochrony Środowiska + +
Podstawowych Problemów Techniki Inżynieria Biomedyczna + +
Informatyka +
Techniczno- Przyrodniczy wszystkie kierunki + + + +
Techniczno – Informatyczny wszystkie kierunki +
Techniczno – Inżynieryjny wszystkie kierunki + + + +
Ocena Liczba punktów dla matematyki, fizyki, języka obcego Liczba punktów dla języka polskiego
celująca 125 100
bardzo dobra 90 90
dobra 70 70
dostateczna 50 50
dopuszczająca 30 30

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.