TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych zaprasza do udziału w XVI edycji "Stypendiów Pomostowych"

O programie

Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionym uczniom z małych miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, podjęcia decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez umożliwienie uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Warunki programu

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i być maturzystą z 2017r. oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczoną zgodnie z algorytmem znajdującym się w załączniku do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów

są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców. Zamieszkanie musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata

pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1600zł netto lub 1800zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Nabór stypendystów będzie przeprowadzony ściśle według zasad określonych w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla stypendystów" (wraz z załącznikami).

Wszystkie wzory dokumentów oraz regulamin dostępne są na stronie: www.stypednia-pomostowe.pl

Terminy

Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypednia-pomostowe.pl w terminie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00. Wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać i złożyć do 24 sierpnia 2016 r. wraz z wymaganymi dokumentami do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych (liczy się data stempla pocztowego).

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.