TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Program dla Wybitnie Uzdolnionych

Program dla Wybitnie Uzdolnionych

Masz bardzo dobre wyniki w nauce i chcesz studiować na PWr? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy program dla najlepszych studentów.

O programie

"Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej" adresowany jest do najbardziej uzdolnionych kandydatów, którzy w roku zdawania matury podejmą studia na Politechnice Wrocławskiej.

Uczestnik Programu otrzymuje:

500 lub 300 złotych miesięcznego stypendium naukowego od początku pierwszego roku studiów;

opiekę merytoryczną opiekuna naukowego (tutora) przez cały okres studiów inżynierskich (studiów I stopnia). Opiekun pomaga w rozwoju naukowym zainteresowań, konsultuje projekty, sugeruje literaturę naukową, a także wskazuje interesujące wydarzenia z dziedziny wybranej przez studenta;

zagwarantowane miejsce w domu studenckim.

Warunki programu

Do programu mogą przystąpić:

 • laureaci/finaliści „Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych” w kategorii L1, którzy zajęli miejsce od I do III
 • zwycięzca konkursu „Mam talent do nauki”
 • kandydaci na studia ze wskaźnikiem rekrutacyjnym ponad 500 pkt. (nie uwzględnia się punktów z egzaminu z rysunku)
 • laureaci/finaliści olimpiad, którzy zajęli w olimpiadzie miejsce od I do V (wykaz olimpiad poniżej)
 • laureaci konkursu „Studium Talent”, którzy zakończyli konkurs z wynikiem celującym
 • kandydaci na studia, przyjęci na Politechnikę Wrocławską, którzy podjęli te studia i którzy uzyskali na egzaminie maturalnym z matematyki i/lub z fizyki i/lub z informatyki  i/lub z chemii i/lub z biologii i/lub z geografii na poziomie rozszerzonym: 100% (lub maksymalny możliwy do uzyskania wynik – zgodnie ze skalą). Wynik ten musi stanowić podstawę do przyjęcia na kierunek studiów, na którym kandydat podjął studia

Wykaz olimpiad uprawniających do przystąpienia do programu:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
 • Olimpiada Innowacji Technicznych
 • Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „EUROELEKTRA”
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej o kierunku elektryczno-elektronicznym lub mechaniczno-budowlanym
 • Olimpiada Techniki Samochodowej
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Przedsiębiorczości
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 • Olimpiada Techniki Samochodowej
 • Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Terminy

Kandydaci składają wniosek o przystąpienie do programu do 20 września (rekrutacja letnia), lub do 10 lutego (rekrutacja zimowa).

Pobierz regulamin programu Wybitnie Uzdolnieni

Załącznik nr 1 do programu "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej" - wykaz olimpiad

Wniosek o przystąpienie do programu "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej" - wniosek

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.