TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Rekrutacja PWr

Matematyka

Matematyka

Już Pitagoras mówił, że „Liczby rządzą światem.” Dzisiaj wszyscy dobrze wiemy, że „matematyka matką nauk” dlatego jeśli chcesz lepiej przygotować się do matury lub po prostu zwiększyć swoje matematyczne umiejętności przed podjęciem kierunku, który prowadzi ten przedmiot, Politechnika Wrocławska przygotowała dla Ciebie wachlarz możliwości, aby całki i wielomiany nie były już takie straszne.

WYKŁADY Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ 1

1366708308989.jpg

Wykładowca: doc. dr Janusz Górniak

Strona kursu: http://oze.pwr.edu.pl/kursy/analiza/analiza.html

Politechnika Wrocławska udostępniła na kanale internetowym YouTube oraz w Otwartych Zasobach Edukacyjnych PWr  wykłady z przedmiotu Analiza matematyczna 1, które opracował i poprowadził doc. dr Janusz Górniak z Katedry Matematyki Stosowanej Wydziału Matematyki. 

Wykłady z przedmiotu Analiza matematyczna 1 zostały zrealizowane przez Telewizję Studencką Styk. Na cały cykl składa się dziewięćdziesiąt odcinków (filmów), omawiających szereg kluczowych zagadnień z przedmiotu Analiza matematyczna 1.

Wykłady mają stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów oraz kandydatów na studia w Politechnice Wrocławskiej.

ANALIZA MATEMATYCZNA 1 – zbiór zadań z rozwiązaniami

analizacw1.png

Strona kursu: http://oze.pwr.edu.pl/kursy/wanalizawid/wanalizawid.html

Opracowanie: Dział E-learningu PWr

Uzupełnieniem  „Wykładów z Analizy matematycznej 1” jest cykl nagrań pt. „Analiza matematyczna 1 – zbiór zadań z rozwiązaniami”  udostępniony na stronach Otwartych Zasobów Edukacyjnych Politechniki Wrocławskiej.
Autorem zbioru i rozwiązującym zadania jest doc. dr Janusz Górniak z Wydziału Matematyki, a nagrania zostały zrealizowane przez pracowników Działu E-learningu PWr.  Materiały skierowane są do studentów kierunków technicznych i ścisłych, a także do uczniów oraz miłośników matematyki.  W 44 odcinkach doc. Janusz Górniak prezentuje rozwiązania 290 zadań z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego. Każdy z odcinków ma praktyczny spis treści ułatwiający przejścia do kolejnych przykładów (zadań z rozwiązaniami) lub do kompendium niezbędnej wiedzy.

ĆWICZENIA Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ 1

analizacw2.png

Strona kursu: http://oze.pwr.edu.pl/kursy/analizacw/analizacw.html 

Opracowanie: Dział E-learningu PWr

W serwisie Otwartych Zasobów Edukacyjnych Politechniki Wrocławskiej
Dział E-learningu udostępnił kurs „Analiza matematyczna 1 - ćwiczenia”.
Kurs jest zbiorem ponad 800 interaktywnych zadań z rozwiązaniami.
Swoim zakresem obejmuje tematykę przedmiotu Analiza matematyczna 1, tj. Badanie przebiegu zmienności funkcji, Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowanie, i jednocześnie stwarza możliwość wyrównania i uzupełnienia wiedzy z takich działów matematyki jak Logika, Działania w zbiorze liczb rzeczywistych, Funkcje, Ciągi, Granice, Ciągłość funkcji, Pochodne.
Przyjęta formuła prezentacji zadań, objaśniająca krok po kroku sposób rozwiązywania danego zagadnienia  wraz z animacjami, interaktywnymi zadaniami i quizami sprawdzającymi  sprzyja wzrostowi motywacji osoby uczącej się i korzystnie wpływa na proces przyswajania wiedzy.

KURSY KORESPONDENCYJNE

Politechnika Wrocławska, oprócz stacjonarnych kursów przygotowawczych, co roku uruchamia również kursy korespondencyjne z matematyki. Wystarczy pobrać ze strony lub wyciąć z Gazety Wrocławskiej aktualną listę zadań przygotowanych przez specjalistów naszej uczelni, rozwiązać i wysłać tradycyjną pocztą pod wskazany adres. Każdy z uczestnikó­w kursu otrzyma wzorcowe rozwiązania zadań, będzie mógł zapoznać się z popełnionymi przez siebie błędami oraz uzyska wskazówki, jak powinno wyglądać optymalne rozwiązanie. Ocena uwzględnia także stronę redakcyjną, przejrzystość i ścisłość zapisu, estetykę i właściwy dobór rysunków oraz ilustracji. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne (z wyjątkiem opłat pocztowych).

Więcej informacji: www.im.pwr.edu.pl/kurs

STUDIUM TALENT

Studium Talent to propozycja dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dwóch ostatnich klas liceum, zainteresowanych podjęciem studiów w Politechnice Wrocławskiej. Podczas kursu realizowane jest cykl wykładów z podstaw analizy i algebry. Udział w kursie jest bezpłatny i polega na dobrowolnym zgłoszeniu uczestnictwa. Jedynym ograniczeniem jest pojemność sal wykładowych.

Co roku Studium Talent kończy egzaminem około 1 000 uczestników.

Zaliczenie kursu daje dodatkowe punkty rekrutacyjne na Politechnikę Wrocławską, a ukończenie go z oceną bardzo dobrą gwarantuje przyjęcie na dowolny kierunek studiów na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.

Więcej informacji: http://studiumtalent.pwr.edu.pl/

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Biorąc w nich udział będziesz w stanie nie tylko powtórzyć materiał i zniwelować braki, ale również nabrać pewności siebie i pokonać barierę psychologiczną związaną ze studiami technicznymi. Kursy prowadzone są przez wykładowców z Politechniki Wrocławskiej i ruszają 2 razy w roku: w styczniu i październiku.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów przygotowawczych oraz harmonogramu zajęć można znaleźć na stronie.

MATEMATYKA – REAKTYWACJA

Projekt ten wykorzystuje sprawdzony już w Politechnice Wrocławskiej system wspomagania nauczania, w którym zaawansowane technologie są ściśle połączone z aktywnym udziałem nauczycieli i uczniów. Otrzymają oni zdalny dostęp do bezpłatnych wyczerpujących materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby dynamicznych interaktywnych ćwiczeń (ponad 1000 typów zadań) i sprawdzianów z całego zakresu matematyki objętej programem nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Materiały wykładowe i ćwiczenia przeplatają się ze sobą w przemyślany sposób, tak aby uczeń poznający nowe zagadnienie lub metodę mógł natychmiast przystąpić do samodzielnego rozwiązywania zadań.

Pomysłodawcami i wykonawcami projektu są pracownicy Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.matematyka-reaktywacja.pl. Tam też można zapoznać się z przykładową lekcją, interaktywnymi ćwiczeniami i przystąpić do próbnego sprawdzianu.

Strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Państwa potrzeb.