Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Przeznaczony dla osób potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek ten powstał w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na fachowców, którzy równolegle z wiedzą inżynierską posiadaliby umiejętności z zakresu: zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Z profilu kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wynika sposób kształcenia, który obok przedmiotów podstawowych – ogólnych, jak: matematyka, informatyka, fizyka itp., przewiduje kształcenie kierunkowe i specjalistyczne, uwzględniające: podstawy zarządzania, mikro- i makroekonomię, statystykę inżynierską, podstawy logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie przedsięwzięciem itp. Kwalifikacje absolwenta studiów tego kierunku obejmują wiedzę merytoryczną z zakresu odpowiedniej dziedziny inżynierskiej oraz podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności na poziomie studiów inżynierskich (np. projektowanie nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów) oraz z obszaru zarządzania (np. projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie personelem, ocena osiąganych wyników wraz z kontrolą stanu technicznego i zarządzaniem kosztami, projektami, marketing, logistyka, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, organizacja i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych). Wymienione wyżej umiejętności i wiedza merytoryczna absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wskazują potencjalne miejsca zatrudnienia, tj.: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, banki, instytucje leasingowe i ubezpieczeniowe, działy techniczno-marketingowe w urzędach państwowych itp. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji został uznany za najlepszy w Polsce (w kategorii Inżynieria Produkcji) w rankingu PERSPEKTYWY 2016.

Absolwent potrafi:

 • Organizować i zarządzać utrzymaniem ruchu systemu produkcyjnego oraz wykorzystywać do jego nadzorowania systemy informatyczne
 • Dobierać, metody i techniki zarządzania procesem wytwórczym do zadanych parametrów, zasobów i warunków funkcjonowania
 • Podejmować decyzje menedżerskie w oparciu o koszty
 • Przeprowadzić reorganizację lub optymalizację systemu wytwórczego zgodnie z założonymi parametrami optymalizacyjnymi.

 

Kryteria rekrutacji:

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

W= M + F + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F = 0,  to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z  liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F – jest równa większej z  liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO – jest równa większej z  liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z  liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Mechaniczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

 

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale