Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Niestacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Studia II stopnia poszerzają wiedzę z makroekonomii, problemów społeczno-gospodarczych samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Uczą zarządzania strategicznego, kontrolingu czy prognozowania ekonometrycznego. Studenci poznają zintegrowane analizy marketingowe i zasady projektowania przedsięwzięć z tym związanych, uczą się kierować pracą zespołu, dobierać i motywować jego członków. Doskonalą też umiejętność korzystania z możliwości dawanych przez informatykę, choćby w zintegrowanych systemach zarządzania. By umożliwić poszerzenie wiedzy z najbardziej interesujących dla studenta tematów, Instytut Organizacji i Zarządzania przygotował kilka propozycji profili kształcenia.

Specjalności

  • Inżynieria finansowa
  • Przedsiębiorczość, innowacje i projekty
  • Technologie informacyjne w zarządzaniu
  • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji