Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Na kierunku Telekomunikacja kształceni są specjaliści z zakresu telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych oraz multimediów w telekomunikacji. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, realizacji oraz eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik transmisji i przetwarzania sygnałów obrazu i dźwięku.

Specjalności

 • Multimedia w komunikacji
 • Sieci teleinformatyczne
 • Teleinformatyczne sieci mobilne
 • Teleinformatyka i multimedia
 • Telekomunikacja mobilna

Absolwent potrafi:

 • Tworzyć zaawansowane usługi multimedialne
 • Projektować systemy i urządzenia wysokiej częstotliwości i światłowodowe
 • Diagnozować i optymalizować działania sieci telekomunikacyjnych
 • Projektować i badać systemy zabezpieczeń sieci telekomunikacyjnych

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Projektant systemów i sieci radiokomunikacyjnych
 • Kierownik projektów radiowych
 • Kierownik/specjalista działu planowania, utrzymania i zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną operatora
 • Projektant aplikacji mobilnych i rozwiązań w technologii FPGA
 • Projektant systemów przetwarzania sygnałów mowy/obrazów
 • Projektant/programista elementów systemów multimedialnych i inteligentnych odbiorników cyfrowych
 • Kierownik lub pracownik zespołu badawczego w jednostce naukowej, laboratorium badawczym, oddziale UKE zajmującym się pomiarami urządzeń oraz parametrów sieci, badaniem jakości świadczonych usług.