Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

To ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Technologia chemiczna obejmuje wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: nawozów sztucznych, tworzyw polimerowych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce wtórne – odnawialne. Ważnym aspektem prowadzonych badań jest opracowanie podstaw fizykochemicznych i technologicznych metod produkcji.

Specjalności

  • Procesy i produkty chemiczne
  • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji

Absolwent potrafi:

  • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także je opisywać i wyjaśniać
  • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii i technologii chemicznej (w tym modelowanie struktur i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych itp.)
  • Opracowywać nowe technologie i projektować ciągi technologiczne

Perspektywy zawodowe:

  • Samodzielne stanowiska, np. pracownik działu badań i rozwoju, specjalista ds. kontroli jakości
  • Menedżer sprzedaży w branżach takich jak: przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, rafineryjny i wydobywczy, jednostki administracji publicznej związane z ochroną środowiska