Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Studia na kierunku Mechatronika to atrakcyjna oferta dla poszukujących interdyscyplinarności inżynierskiej. Na bazie solidnych podstaw mat-fiz., przekazywana jest wiedza i rozwijane są umiejętności z zakresu: materiałoznawstwa, mechaniki, technologii, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i programowania oraz integracji poszczególnych dziedzin.

Specjalności

  • Mechatronika maszyn i pojazdów
  • Mechatronika w systemach wytwórczych

Absolwent potrafi:

  • Analizować, projektować i implementować zaawansowane układy przetwarzania sygnałów i sterowania/układów mechatronicznych
  • Projektować układy mechatroniczne oraz wykonywać poszczególne komponenty i podsystemy (mechanika, elektronika, oprogramowanie)
  • Badać symulacyjne i eksperymentalnie układy mechatroniczne
  • Zarządzać czasem, zespołem i projektem wykorzystując metody i narzędzia PM

Perspektywy zawodowe:

  • Działy utrzymania ruchu (systemy zautomatyzowane, kontrolno-pomiarowe i technologiczne)
  • Stacje serwisowe, w tym pojazdów samochodowych
  • Firmy produkujące urządzenia mechatroniczne (wytwarzanie, motoryzacja, medycyna, sprzęt AGD i rozrywka), a także aparaturę elektroniczną