Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Mechatronika łączy wiedzę i umiejętności z zakresu trzech dziedzin: mechaniki – budowy maszyn, elektroniki oraz informatyki wraz z podstawami automatyki i technik sterowania.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10 + OD

gdzie:

  • D – ocena na dyplomie,
  • OD – wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna wartość OD wynosi 25.

Wydział zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjne w przypadku liczby kandydatów przekraczającej przyjęte limity miejsc. Przy rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej wartość RK jest równa zero.

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Teleinformatyka, Telekomunikacja.

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale