Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Rozwój konstrukcji układów mechanicznych, postępujący w kierunku zwiększania ich funkcjonalności poprzez integrację z odpowiednio oprogramowanymi układami elektronicznymi, spowodował pojawienie się stale rosnącego zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu trzech dziedzin: mechaniki, elektrotechniki i informatyki. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było utworzenie kierunku studiów technicznych o nazwie Mechatronika. Program kształcenia na tym kierunku, obejmujący: konstrukcję i podstawy wytwarzania układów mechatronicznych, elektrotechnikę, elektronikę i sterowanie, w tym mikroelektronikę i mikronapędy, optoelektronikę oraz informatykę techniczną z zastosowaniami sztucznej inteligencji, umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwent potrafi:

 • Wykorzystywać szeroką wiedzę z zakresu mechatroniki, tzn. mechaniki i budowy maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania
 • Projektować i eksploatować układy zasilania i automatyki budynkowej
 • Zastosować nowoczesne materiały i technologie w elektrotechnice, automatyce, mechanice, medycynie
 • Wykorzystywać techniki mikroprocesorowe oraz mikrosystemowe w przemyśle.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Elektryczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale