Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Jest nowym kierunkiem kształcenia w Polsce – powołanym w 2006 roku. Do tej pory istniały jedynie specjalności lub kształcenie o tym profilu odbywało się w formie studiów podyplomowych. Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej należy do inicjatorów powstania kierunku Mechatronika. Absolwenci I stopnia studiów otrzymują podstawową wiedzę z zakresu mechatroniki, tzn. mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki […]
Jest nowym kierunkiem kształcenia w Polsce – powołanym w 2006 roku. Do tej pory istniały jedynie specjalności lub kształcenie o tym profilu odbywało się w formie studiów podyplomowych. Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej należy do inicjatorów powstania kierunku Mechatronika. Absolwenci I stopnia studiów otrzymują podstawową wiedzę z zakresu
mechatroniki, tzn. mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania. Będą przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach, rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem oraz diagnostyką maszyn i urządzeń zawierających układy mechatroniczne. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów
przygotują ich do pracy w: przemyśle elektromaszynowym (np. motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym), stacjach serwisowych i diagnostycznych oraz w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych.

Absolwent potrafi:

  • Analizować i projektować proste układy elektroniczne, w tym sterowania i przetwarzania sygnałów; dobierać sensory i układy wykonawcze do wymagań obiektu
  • Projektować algorytmy i je implementować na platformy PC i embedded
  • Analizować i dobierać technologie wytwarzania mechaniczne i elektroniczne
  • Projektować, integrować i modelować proste układy mechatroniczne, a następnie weryfikować poprawność ich działania