Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Kierunek należy do obszaru studiów technicznych o profilu ogólnoakademickim. Odpowiednio do poziomu kształcenia absolwent uzyskuje stosowne kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.

Specjalności

 • Inżynieria i aparatura procesowa
 • Inżynieria lotnicza
 • Inżynieria niskich temperatur
 • Maszyny i urządzenia energetyczne

Absolwent potrafi:

 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym w projektowaniu oraz opracowywaniu modeli matematyczno-fizycznych maszyn, urządzeń czy procesów
 • Formułować funkcje celu i ograniczeń w inżynierskich zagadnieniach optymalizacyjnych
 • Kierować zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych i eksploatacyjnych

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Specjalista w biurze projektowym
 • Kierownicze stanowiska inżynierskie w instytucjach lotniczych i produkcyjnych
 • Stanowiska inżynierskie w zakładach produkujących urządzenia i instalacje chłodnicze oraz kriogeniczne
 • Zakłady produkujące gazy techniczne – stanowiska inżynierskie związane z obsługą i kontrolą instalacji kriogenicznej separacji powietrza
 • Zakłady wykorzystujące technologie LNG – stanowiska inżynierskie związane z obsługą i kontrolą instalacji skraplania i/lub regazyfikacji i skraplania gazu ziemnego
 • Międzynarodowe i europejskie ośrodki badań wysokich energii – stanowiska inżynierskie związane z eksploatacją instalacji kriogenicznych
 • Biura konstrukcyjno-projektowe aparatów i linii technologicznych
 • Wydziały produkcyjne urządzeń i aparatury procesowej
 • Jednostki utrzymania ruchu i remontów zakładów przemysłowych
 • Konstruktor w zakładach produkujących maszyny i urządzenia energetyczne
 • Specjalista z zakresu obsługi instalacji technologicznych w przemyśle spożywczym, chemicznym, gazowym oraz w górnictwie
 • Specjalista z zakresu eksploatacji maszyn energetycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych, przemyśle wydobywczym i melioracji
 • Specjalista z zakresu utrzymania ruchu i remontów maszyn w zakładach przemysłowych