Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

7 semestralne studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana mają charakter aplikacyjny i uczą zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Tym różnią się od studiów licencjackich z matematyki. Obecnie jest to JEDYNY TAKI KIERUNEK STUDIÓW W POLSCE !
Obecny program kierunku został przygotowany, zgodnie z najnowszymi wytycznymi „Mathematics and Industry”, 2010 European Science Foundation (http://www.esf.org/ publications.html) przez zespół badawczy Centrum Hugona Steinhausa specjalizujący się od lat w zastosowaniach matematyki (http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo). Wśród tej grupy zdecydowaną większość stanowią absolwenci wcześniejszych studiów inżynierskich na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej.
Kierunek Matematyka Stosowana adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone będą przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Co ważne, studenci będą mieli możliwość wyboru kursów technicznych ukierunkowując się na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, będą uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych.
Absolwenci kierunku będą mogli kontynuować naukę na studiach II-go stopnia, w tym m.in. na specjalności w języku angielskim: Mathematics for Industry and Commerce (MIC Master), która działa na Wydziale PPT od roku 2007 w ramach europejskiego konsorcjum European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) zrzeszającego 21 uniwersytetów europejskich prowadzących studia w zakresie zastosowań matematyki (http://www.im.pwr.wroc.pl/~ecmi/).

Absolwent potrafi:

  • Formułować problemy praktyczne w sposób matematyczny.
  • Posługiwać się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu aplikacyjnych problemów matematycznych.
  • Sprowadzać praktyczne problemy inżynierskie do postaci modeli matematycznych wykorzystujących metody analityczne, numeryczne i stochastyczne.
  • Posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i analitycznymi przy rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich.