Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami:
wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach
infrastruktury podziemnej miast – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe
procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych
procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego.
Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu: wykonywania audytów energetycznych i certyfikacji energetycznej budynków, przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych, optymalizacji energetycznej, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i budynków pasywnych, systemów automatyki budynków, systemów automatycznej regulacji i zarządzania energią.

Specjalności

 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
 • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów

Dodatkowe informacje o kierunku

Absolwent potrafi:

 • Zaprojektować proste instalacje i systemy z zakresu wentylacji i klimatyzacji, ogrzewnictwa i ciepłownictwa, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci i instalacji gazowych
 • Zaprojektować prostą sieć wodociągową i kanalizacyjną bez specjalnych obiektów sieciowych.
 • Oceniać zanieczyszczenia i jakość wód, gleb, ścieków i odpadów oraz zna sposoby ich oczyszczania i zagospodarowania.
 • Oceniać zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz zaprojektować proces i system oczyszczania gazów i ochrony atmosfery.
 • Porównywać rozwiązania projektowe z uwzględnieniem kryteriów użytkowych, ekonomicznych i ekologicznych.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Inżynierii Środowiska odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale