Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz ich sterowaniem. Jest nauką o procesach otrzymywania oraz ich wydzielania i oczyszczania produktów występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby.

Specjalności

 • Inżynieria Procesów Chemicznych
 • Projektowanie Procesów Chemicznych

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, opisywać je i wyjaśniać
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów biochemicznych, chemiczne bazy danych)
 • Zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami
 • Dobierać aparaturę chemiczną i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i ochronie środowiska w oparciu o ekonomikę procesu

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Stanowiska związane z procesami przetwarzania substancji w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, rolno-spożywczym, przetwórczym, a także energetyce i ochronie środowiskaƒƒ
 • Stanowska związane z procesami jednostkowymi i systemami technologicznymi, współpracownicy technologów i konstruktorów
 • Stanowiska kierownicze w dziale prowadzenia ruchu
 • Biura projektowe oraz działy badawczo-rozwojowe dużych firm
 • Projektanci nowych instalacji
 • Innowatorzy rozwiązań procesowych i technologicznych