Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Jest nauką uniwersalną o procesach występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby. Podstawami teoretycznymi Inżynierii Chemicznej i Procesowej są zjawiska transportu pędu, ciepła i masy oraz przepływy wielofazowe.

Absolwent potrafi:

 • Posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu chemii i inżynierii chemicznej.
 • Wykorzystywać aparaturę chemiczną stosowaną w przemyśle i ochronie środowiska.
 • Posługiwać się podstawowym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w inżynierii chemicznej.
 • Kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (przede wszystkim w branży chemicznej) i innych instytucjach.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki
 • F* – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki lub chemii,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki lub chemii
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Chemiczny odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale