Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Inżynieria Biomedyczna łączy nauki techniczne, medyczne i przyrodnicze. Jest jedną z głównych dziedzin, decydujących o postępie współczesnej medycyny. Obejmuje m.in. zagadnienia elektroniki medycznej, optyki biomedycznej, biomateriałów, inżynierii biomolekularnej, obrazowania struktur biologicznych, telemedycyny, inżynierii tkankowej, biosensorów i nanobiotechnologii.

Specjalności

  • Elektronika medyczna
  • Optyka biomedyczna

Absolwent potrafi:

  • Posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań w zakresie optyki biomedycznej i elektroniki medycznej
  • Zastosować poznane metody i modele matematyczne i symulacje komputerowe do projektowania, analizy i oceny właściwości wybranych obiektów i urządzeń biomedycznych

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10,

gdzie:

  • D – ocena na dyplomie

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Automatyka i Robotyka, Bioinformatyka, Biotechnologia, Chemia, Elektronika, Telekomunikacja, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Optyka, Technologia Chemiczna.

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Podstawowych Problemów Techniki odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale