Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Na kierunku Informatyka kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji komputerów i mikrokomputerów, inżynierii oprogramowania, projektowania, zarządzania i utrzymywania systemów informatycznych, baz i hurtowni danych, systemów komputerowych i mikroprocesorowych, systemów transmisji danych, budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w medycynie i różnych dziedzinach techniki.

Specjalności

 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Systemy informatyki w medycynie

Absolwent potrafi:

 • ƒZarządzać, konfigurować i projektować bezpieczne usługi internetowe.
 • ƒƒTworzyć zaawansowane aplikacje komputerowe, w tym programy współbieżne i rozproszone oraz systemy wbudowane.
 • Programować i administrować systemami operacyjnymi.
 • Projektować i eksploatować sieci komputerowe.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F* = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki lub informatyki,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki lub informatyki,
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Elektroniki odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale