Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Na kierunku Informatyka kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji komputerów i mikrokomputerów, inżynierii oprogramowania, projektowania, zarządzania i utrzymywania systemów informatycznych, baz i hurtowni danych, systemów komputerowych i mikroprocesorowych, systemów transmisji danych, budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w medycynie i różnych dziedzinach techniki.

Specjalności

  • Inżynieria internetowa
  • Inżynieria systemów informatycznych
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Systemy informatyki w medycynie

Absolwent potrafi:

  • ƒZarządzać, konfigurować i projektować bezpieczne usługi internetowe.
  • ƒƒTworzyć zaawansowane aplikacje komputerowe, w tym programy współbieżne i rozproszone oraz systemy wbudowane.
  • Programować i administrować systemami operacyjnymi.
  • Projektować i eksploatować sieci komputerowe.