Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Studenci poznają technikę analogową i cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie brakuje też zagadnień związanych z prawnymi i etycznymi aspektami informatyki. Studia uświadamiają różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji – sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatykę uzupełnia wiedza z fizyki i matematyki, poszerzona o podstawy zarządzania, finansów i komunikacji społecznej. Posiadaną już wiedzę i umiejętności rozwijać i specjalizować można na studiach II stopnia, wybierając jedną z zaproponowanych specjalności.

Specjalności

 • Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych (BINSI)
 • Inteligentne systemy informatyczne (ISI)
 • Internet i technologie mobilne (ITM)
 • Inżynieria oprogramowania (IO)
 • Projektowanie systemów informatycznych (PSI)
 • Systemy Baz Danych (SBD)
 • Systemy informacyjne (SI)
 • Systemy Wspomagania Decyzji (SWD)
 • Teleinformatyka (TEL)

Absolwent potrafi:

 • Rozwiązywać złożone zadania informatyczne z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych technik informatycznych
 • Rozwiązywać zadania dotyczące tworzenia modeli, analizy oraz podejmowania decyzji dla różnych typów obiektów
 • Projektować i rozwijać systemy informatyczne w różnych obszarach zastosowań informatyki

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Analityk i konsultant ds. bezpieczeństwa
 • Architekt i projektant polityki bezpieczeństwa
 • Audytor bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych
 • Strateg i architekt informatyzacji
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych
 • Konsultant i analityk ds. zastosowań inteligentnych systemów informatycznych
 • Architekt i projektant inteligentnych systemów informatycznych
 • Administrator inteligentnych systemów informatycznych
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie inteligentnych systemów informatycznych
 • Analityk i konsultant ds. Internetu i technologii mobilnych
 • Architekt i projektant wdrażania usług internetowych i mobilnych
 • Audytor wykorzystania Internetu i technologii mobilnych
 • Administrator informatycznych systemów internetowych i mobilnych
 • Kierownik zespołów projektowych – programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie rozwiązań internetowych i mobilnych
 • Analityk i konsultant ds. rozwoju oprogramowania
 • Architekt i projektant systemów oprogramowania
 • Audytor rozwiązań programowych, administrator systemów informatycznych
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych
 • Analityk i konsultant ds. projektowania systemów informatycznych
 • Architekt i projektant systemów informatycznych
 • Administrator/audytor systemów informatycznych
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie systemów informatycznych
 • Analityk i konsultant ds. systemów baz danych
 • Architekt i projektant systemów baz danych
 • Audytor systemów informatycznych/administrator systemów baz danych
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie systemów baz danych
 • Analityk i konsultant ds. projektowania komputerowych systemów informacyjnych
 • Architekt i projektant komputerowych systemów informacyjnych
 • Administrator/audytor komputerowych systemów informacyjnych
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie komputerowych systemów informacyjnych
 • Analityk i konsultant ds. systemów wspomagania decyzji
 • Architekt i projektant systemów wspomagania decyzji
 • Administrator/audytor systemów wspomagania decyzji
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie systemów wspomagania decyzji
 • Analityk i konsultant ds. teleinformatyki
 • Architekt i projektant systemów teleinformatyki
 • Administrator/audytor systemów teleinformatyki
 • Kierownik zespołów projektowo-programistycznych, konsultacyjnych i wdrożeniowych w zakresie systemów teleinformatyki