Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna doceniane są zdolności myślenia strategicznego, marketingowego, zdolności syntezy wielowątkowych zagadnień i predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi, natomiast zdolności rysunkowe kandydatów odgrywają rolę drugoplanową. W programie nauczania dominują zespoły kursów dotyczące urbanistyki i planowania przestrzennego, które uzupełniono kursami geografi i socjologii, ekonomii, ochrony środowiska oraz informatyki. Dogłębnie rozważa się problemy planowania obszarów w skali regionalnej oraz mniejszych jednostek osadniczych – miast i osiedli.

Dodatkowe informacje o kierunku

Absolwent potrafi:

  • Opracowywać plany rozwoju miast oraz rozwoju regionalnego
  • Przeprowadzać procedury i opracowania planów miejscowych, posługiwać się modelami symulacyjnymi i prowadzić badaniaƒƒ
  • Opracowywać lokalne programy rewitalizacji

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru:

WII = D × 10,

gdzie:

  • D – ocena na dyplomie.

 

Dodatkowe warunki przyjęć:

  • wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier, inżynier architekt, magister inżynier architekt
  • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: bez ograniczeń

 

PRZYJĘCIA NA STUDIA:

Przyjęcia na Wydział Architektury odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale