Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna doceniane są zdolności myślenia strategicznego, marketingowego, zdolności syntezy wielowątkowych zagadnień i predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi, natomiast zdolności rysunkowe kandydatów odgrywają rolę drugoplanową. W programie nauczania dominują zespoły kursów dotyczące urbanistyki i planowania przestrzennego, które uzupełniono kursami geografii, socjologii, ekonomii, ochrony środowiska oraz informatyki. Dogłębnie rozważa się problemy planowania obszarów w skali regionalnej oraz mniejszych jednostek osadniczych – miast i osiedli.

Absolwent potrafi:

  • Sporządzać opracowania i analizy przestrzenne, projekty urbanistyczne.
  • Sporządzać analizy i studia przestrzenne oraz posługiwać się narzędziami GIS/CAD.