Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwent zdobywa tytuł magistra fizyki i ma umiejętności pozwalające na zdefiniowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych, jak i niestandardowych. Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury naukowej i specjalistycznej, prowadzić dyskusje naukowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent ma wiedzę i umiejętności, umożliwiające podjęcie pracy jako fizyk w jednostkach naukowych, w szkolnictwie wyższym, w przemyśle, w laboratoriach diagnostycznych oraz jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Specjalności

  • Fizyczne podstawy informatyki
  • Fizyka fazy skondensowanej

Absolwent potrafi:

  • Tworzyć modele ilościowe zjawisk fizycznych i innych
  • Samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy z zakresu fizyki i z wybranych obszarów spoza fizyki
  • Tworzyć oprogramowanie do wykonywania obliczeń naukowych
  • Prezentować zagadnienia fizyczne na poziomie technicznym i popularnym

Perspektywy zawodowe:

  • Uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i laboratoria przemysłowe
  • Firmy prowadzące działalność w zakresie nowych technologii
  • Firmy informatyczne, instytucje finansowe i inne wymagające umiejętności ilościowego modelowania rzeczywistości.