Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Studia te zapewniają poznanie tych wszystkich zagadnień, które pozwolą absolwentowi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu. Absolwenci są także przygotowani do uruchomienia własnej firmy w branży elektrotechnicznej.

Absolwent potrafi:

  • ƒƒRozwiązywać problemy związane z analizą liniowych i nieliniowych obwodów elektrycznych.
  • Dobierać elementy w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
  • Dobierać schematy zastępcze elementów sieci, analizować rozpływy mocy, zwarcia symetryczne oraz niesymetryczne w sieciach elektroenergetycznych.
  • Określić zasady regulacji mocy, częstotliwości i napięcia w systemie elektroenergetycznym.