Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Program studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja obejmuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji. Program opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy.

Specjalności

  • Elektronika cyfrowa
  • Inżynieria elektroniczna i fotoniczna

Absolwent potrafi:

  • Zaprogramować mikroprocesor, mikrokontroler i ocenić jego możliwości funkcjonalne.
  • ƒƒPosługiwać się elementami półprzewodnikowymi w układach statycznych i dynamicznych.
  • ƒObsługiwać aparaturę pomiarową i montować systemy pomiarowe.