Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Współczesna chemia łączy w sobie zaawansowane metody teoretyczne oraz eksperymentalne, których podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Chemia stara się wyjaśniać mechanizmy tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między właściwościami substancji, a ich składem i strukturą atomową. Studenci kierunku Chemia w ramach studiów II stopnia specjalizują się w zagadnieniach analityki chemicznej, chemii metali i polimerów oraz chemii medycznej.

Specjalności

 • Analityka środowiska i żywności
 • Chemia metali w biologii i środowisku
 • Chemia związków organicznych i polimerów

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także je opisywać i wyjaśniać
 • Posługiwać się zawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii (w tym modelowanie struktur i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych itp.)
 • Szukać nowych rozwiązań w zakresie syntezy organicznej, chemii polimerów,
 • metalurgii, katalizy, projektowania nowych leków

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Firmy z branży chemicznej, biochemicznej i pokrewnych
 • Samodzielne stanowiska w zakresie badań i rozwoju, kontroli jakości, sprzedaży
 • Kierownicze stanowiska w laboratoriach analitycznych i medycznych, laboratoriach biochemicznych, kontrolno-diagnostycznych oraz w przemyśle spożywczym i jednostkach administracji publicznej związanych z ochroną środowiska
 • Samodzielne stanowiska w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, przemyśle chemicznym i metalurgicznym oraz w jednostkach administracji publicznej związanych z ochroną środowiska
 • Szkolnictwo wyższe lub jednostki badawczo-rozwojowe
 • Samodzielne stanowiska, np. pracownik działu badań i rozwoju, specjalista ds. kontroli jakości, menedżer sprzedaży w branży chemicznej, biochemicznej i pokrewnych, np.: przemysł syntezy organicznej, polimerowy, chemiczny, elektroniczny, jednostki administracji publicznej