Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Specjalności

 • Budowa dróg i lotnisk
 • Budowlano-technologiczna
 • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
 • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • Infrastruktura transportu szynowego
 • Inżynieria mostowa
 • Konstrukcje budowlane
 • Teoria konstrukcji

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego;
 • technologii organizacji budownictwa;
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej;
 • doboru i stosowania materiałów budowlanych;
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną.

Absolwent potrafi:

 • Podejmować decyzje w zakresie prawidłowego stosowania materiałów i konstrukcji, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych; zna aktualne przepisy prawne w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Projektować złożone obiekty budowlane, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć, a następnie zastosować modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich.
 • Kierować procesami budowlanymi oraz procesami zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych.
 • Kreatywnie rozwiązywać problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem oraz efektywnie kierować zespołami.

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Biura konstrukcyjno-projektowe
 • Przedsiębiorstwa wykonawcze
 • Firmy consultingowe
 • Jednostki zarządzające infrastrukturą budowlaną
 • Instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe budownictwa
 • Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa.