Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Niestacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Specjalności

 • Budowa dróg i lotnisk
 • Budowlano-technologiczna
 • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne
 • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • Inżynieria mostowa
 • Konstrukcje budowlane

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego;
 • technologii organizacji budownictwa;
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej;
 • doboru i stosowania materiałów budowlanych;
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną.