Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
II stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Magister inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Kształcenie w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów, samoczynnie kontrolujących: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, procesów technologicznych, jakość produkcji, zachowanie pojazdów i robotów, bezpieczeństwo budynków. Umiejętności analizy i projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów. Kierunek wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Specjalności

 • Komputerowe sieci sterowania
 • Komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Robotyka
 • Systemy automatyki i robotyki
 • Systemy informatyczne w automatyce
 • Technologie informacyjne w systemach automatyki

Absolwent potrafi:

 • Projektować układy sterowania, obserwatory stanu oraz optymalne regulatory i posługiwać się metodami symulacji komputerowej do oceny przebiegów procesów w układach sterowania.
 • Tworzyć i kompletować algorytmy, oprogramowanie i sprzęt do zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi w systemach wytwórczych i zrobotyzowanych, przy użyciu sieci komputerowych zarówno w konwencjonalnych, jak i elastycznych systemach wytwarzania, z uwzględnieniem zagadnień monitorowania jakości produkcji za pomocą kamer przemysłowych.
 • Zaprojektować algorytmy sterowania dla robotów manipulacyjnych i mobilnych, programować sterowniki robotów, układy sensoryczne
 • i systemy autonomiczne oraz integrować je w trakcie wdrażania systemów zrobotyzowanych.

Perspektywy zawodowe (w zależności od wybranej specjalności):

 • Specjalista ds. wdrożeń, projektant systemów sterowania, kierownik projektów systemów sterowania, specjalista ds. systemów automatyki, integrator systemów sterowania.
 • Specjalista ds. wdrożeń, projektant systemów sterowania, kierownik projektów, specjalista systemów robotycznych, integrator systemów robotycznych.
 • Specjalista ds. badań i rozwoju, projektant systemów zarządzania produkcją, kierownik projektów, integrator systemów zarządzania produkcją, animator transferu technologii.
 • Specjalista ds. sieci komputerowych, kierownik projektów IT w automatyce, specjalista ds. architektury przemysłowych systemów IT, specjalista ds. badań i rozwoju, animator transferu technologii IT.
 • Specjalista ds. systemów sterowania, integrator systemów informatycznych w automatyce, specjalista ds. architektury systemów – w tym systemów wizyjnej kontroli jakości produkcji – kierownik projektów, specjalista ds. transferu technologii.
 • Specjalista ds. integracji międzysystemowej, specjalista ds. badań symulacyjnych, kierownik projektów systemowych, specjalista ds. architektury systemów automatyki i robotyki.