Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier architekt
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Podczas studiów I stopnia na kierunku Architektura studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci są zaznajamiani z przepisami techniczno-budowlanymi, a także metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W programie nauczania na kierunku Architektura dominują zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne, a także obszerny blok przedmiotów plastycznych.

Absolwent potrafi:

 • ƒƒKształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 • ƒƒTworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.
 • ƒƒOrganizować procesy inwestycyjne i projektowe w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki,
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.
 • RA – wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Architektury odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale