Oferta dla obcokrajowców
Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Podczas studiów I stopnia na kierunku Architektura studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci są zaznajamiani z przepisami techniczno-budowlanymi, a także metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W programie nauczania na kierunku Architektura dominują zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne, a także obszerny blok przedmiotów plastycznych.

Absolwent potrafi:

  • Kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
  • ƒTworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.
  • Organizować procesy inwestycyjne i projektowe w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.