YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Politechnika Wrocławska a dziewczyny

Politechnika Wrocławska a dziewczyny

Najwięcej kobiet, bo aż 2137, dostało się w 2015 roku na studia na Wydziale Chemicznym PWr. To ponad 3 razy więcej niż w 2013 roku. Jak jest na innych wydziałach?

Zainteresowaniem  cieszyły się Wydział Informatyki i Zarządzania, na który zdecydowało się 1347 kobiet oraz Wydział Mechaniki, który wybrało 1345 kobiet.

Tradycyjnie dużą popularnością wśród kobiet cieszył się Wydział Architektury, który w 2015 roku wybrało 1132 z nich. Jest on również wydziałem, na którym stosunek liczby kobiet do studentów ogółem jest najwyższy. Panie stanowią aż 73,27% wszystkich studentów tego wydziału.

Pozostałe wydziały, na których liczba kobiet jest wyższa niż liczba mężczyzn to Wydział Matematyki (58,64%), Wydział Inżynierii Środowiska (54,10%) oraz Wydział Podstawowych Problemów Techniki (50,76%).

W 2015 roku na całej Politechnice na jedną kobietę przypadało 2,07 mężczyzn. Dla porównania: dziewięć lat wcześniej pań było mniej, a na jedną dziewczynę przypadało trzech mężczyzn.

Udział kobiet na uczelniach technicznych w całym kraju wyniósł w roku akademickim 2015/16 roku 32,6%. Jest to o 21,7% więcej niż w roku akademickim 2009/10.

Infografika_dziewczyny_na_PWr_2016.jpg

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.