YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Tryby rekrutacji

Tryby rekrutacji

1. Na warunkach obowiązujących obywateli polskich

2. Na warunkach innych, niż obowiązujące obywateli polskich

Cudzoziemcy inni niż wymienieni w linku 1 lub linku 2 mogą rekrutować się na studia, na poniżej wymienionych warunkach:

  1. na zasadach odpłatności
  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
  4. jako stypendyści uczelni
  5. jako stypendyści strony polskiej

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.