YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Lista dokumentów rekrutacyjnych

Lista dokumentów rekrutacyjnych

Kandydaci aplikujący na I stopień studiów w 1. etapie rekrutacji przesyłają na adres admission@pwr.edu.pl , bądź odpowiedniego pracownika Działu Rekrutacji:

  • wypełniony formularz aplikacyjny
  • kopię świadectwa maturalnego przetłumaczonego na język polski albo angielski
  • kopię paszportu/dokumentu tożsamości
  • kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego
  • kopię karty pobytu/Karty Polaka/potwierdzenie pochodzenia polskiego, jeżeli dotyczy

 

Kandydaci aplikujący na II stopień studiów w 1. etapie rekrutacji przesyłają na adres admission@pwr.edu.pl, bądź odpowiedniego pracownika Działu Rekrutacji:

  • wypełniony formularz aplikacyjny
  • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z dodatkiem do dyplomu przetłumaczone na język polski albo angielski (w przypadku braku dyplomu spowodowanego jego późniejszym wydaniem prosimy o przesyłanie  zaświadczenia z uczelni o ukończeniu studiów)
  • kopię paszportu/dokumentu tożsamości
  • kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego
  • kopię karty pobytu/Karty Polaka/potwierdzenie pochodzenia polskiego, jeżeli dotyczy

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.