YOUR BROWSER IS OUT-OF-DATE.

We have detected that you are using an outdated browser. Our service may not work properly for you. We recommend upgrading or switching to another browser.

Admission

Znajomość języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku angielskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku angielskm w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem” (taki kurs jest prowadzony na Politechnice Wrocławskiej)

lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego,

lub
3) język wykładowy w poprzednim miejscu nauczania był angielski.

Kandydat który nie posiada certyfikatu językowego( angielskiego lub polskiego) może zdać dodatkowo płatny egzamin na Politechnice Wrocławskiej.

Our site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies in accordance with current browser settings. You can change at any time.